Tips på åtgärder

Foto: Niklas Dahlskog

En nödvändig satsning

Behovet av renovering av miljonprogrammet är stort för att kunna hyra ut eller sälja lägenheter framöver. Installationer behöver bytas, våtrum renoveras, fasader och fönster repareras eller bytas, trapphus och interiörer kan behöva fräschas upp.
Med dagens tekniklösningar kan inneklimatet bli bättre, boendekomforten förbättras och energianvändningen minska. Förbättringar kan uppnås genom att åtgärda otäta väggar, köldbryggor och äldre fönster som släpper igenom kyla. Varje fastighet har sina speciella förutsättningar, men i många av byggnaderna är det möjligt att kraftigt minska energianvändningen.

Energismart renovering höjer kvaliteten på fastigheterna och skapar bättre boendemiljö.

Tips på åtgärder hittar du till vänster. Här kan du ladda ner ett Kompendium med fördjupad information om möjliga åtgärder. Många energieffektiva åtgärder bidrar till en bättre inomhusmiljö.