Kontakt

För mer information om energismart renovering kontakta gärna den lokala energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Sveriges kommuner

För information om kampanjen kontakta projektledare Sara Winnfors 016-544 21 33 
sara.winnfors@energimyndigheten.se

För information om webbplatsen kontakta informatör Elin Cederberg 016-544 21 41  elin.cederberg@energimyndigheten.se