Foto: Gomer Swahn

Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver kampanjen Renovera energismart. Vi vill genom den ge kunskaper, visa på möjligheter och bidra till en utvecklande dialog kring energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus, särskilt miljonprogrammet.

På bostadsrätts- och fastighetsmässor visar vi upp en miljonprogramslägenhet. I den finns bland annat exempel på ombyggnader med goda resultat och tips på åtgärder. Vi lyfter också fram att det är viktigt se helheten av att genomföra en rad åtgärder.

För bostadsrättsstyrelser och fastighetsägare

Kampanjen Renovera energismart riktar sig främst till bostadsrättsföreningar styrelser samt till ägare och förvaltare av flerbostadshus. Den vänder sig även till byggherrar, tillverkare, leverantörer och installatörer av byggprodukter och olika yrkesgrupper inom byggområdet, energi- och byggkonsulter, arkitekter, plan- och bygghandläggare i kommuner, bransch- och intresseorganisationer och banker.

Kampanjen startade år 2010 och beräknas pågå några år. Se turnétillfällen.

www.renoveraenergismart.se

Den här webbplatsen ger dig en bakgrund till varför miljonprogrammet behöver renoveras energismart, beskriver vilka nationella mål som finns, visar inspirerande exempel på renovering och ger konkreta tips på åtgärder. För bostadsrättsstyrelsen lyfter den också fram fyra steg för en effektivare energianvändning i föreningen.