Skärsätra

Skärsätra. Foto: Pontus Fall.

Effektivare uppvärmning i Skärsätra

HSB:s förening i Skärsätra på södra Lidingö omfattar 604 lägenheter. Sedan 2003 har föreningen satsat på att energieffektivisera. Förvaltaren Björn Ståhl har varit drivande i arbetet och ångrar bara en sak – att de inte började tidigare.

Björn Ståhl, HSB Skärsätra, var drivande i arbetet för att energieffektivisera bostadsföreningens lägenheter.

Vad var bakgrunden till att ni vidtog de här åtgärderna för energibesparing?

– Vi hade höga räkningar för el- och värmeräkningar och såg möjligheten att spara in pengar, säger förvaltaren Björn Ståhl. Och det har vi lyckats med. Om vi hade startat ännu tidigare skulle vi ha kunnat spara ännu mer

Vilka åtgärder vidtog ni?

– Vi har bytt ut värmepumparna mot nya mer energieffektiva pumpar. Inställningarna på radiatorerna har också justerats för att ge en jämn temperatur i lägenheterna vilket bidrar till att sänka energianvändningen. Dessutom har vi försett lägenheterna med argonfyllda treglasfönster som minskar värmeläckaget. De nya glasen förbättrar även ljudisoleringen och minskar kyligt drag i fönstren. En annan åtgärd är att vi har bytt ut lamporna i trapphusen mot närvarostyrda lågenergilampor.

Vilka resultat har ni uppnått?

– Jämfört med 2003 har fjärrvärmeåtgången minskat med mer än 30 procent. Värmepumparna och justeringarna bär sig ekonomiskt på cirka fyra år. För treglasfönstren tar det längre tid, cirka 30 år. Men det måste även vägas mot en bättre boendemiljö och det renoveringsbehov som ändå fanns.

Vilka lärdomar har ni dragit?

– Dels sådant som har med planeringen att göra, hur man ska lyckas genomföra insatserna på utsatt tid. Men också att vi kanske bör bli bättre på att informera de boende om resultaten – hur mycket vi faktiskt lyckas minska energianvändningen. Det finns ett stort intresse för den informationen.

Namn: Björn Ståhl
Företag: HSB
E-post: bjorn.hsb@comhem.se
Tel: 08-766 28 78