Rosengården

Bostadsrätsföreningen Rosengården. Foto: Pontus Fall.

Lönsam energieffektivisering i äldreboende

Bostadsrättsföreningen Rosengården i Vallentuna har ett äldreboende med 164 lägenheter samt en kontors- och restaurangdel. Inomhustemperaturen får inte vara lägre än 22 grader, men föreningen har ändå lyckats att minska energianvändningen drastiskt.

Göran Kampe, ordförande för bostadsrättsföreningen Rosengården i Vallentuna, har lett energieffektiviseringsarbetet.

Vad var bakgrunden till att ni vidtog de här åtgärderna för energibesparing?

– Vi tittade på energiförbrukningen och såg att vi låg alldeles för högt, säger Göran Kampe, bostadsrättsföreningens ordförande. Sedan utförde vi åtgärderna efter lönsamhetsprincipen.

Vilka åtgärder vidtog ni?

– Först satsade vi ett ordentligt regleringssystem för att förbättra temperaturstyrningen. Värmesystemet styrs av temperaturen utomhus och i fyra lägenheter som ligger i olika väderstreck och våningsplan. Nästa steg var att se över ventilationssystemet. Vi installerade temperatur- och tryckfläktar, genomförde OVK-besiktning och skapade ett konstant vattenflöde genom radiatorerna. Sedan ersatte vi fjärrvärmen med bergvärme och träpellets. Vi borrade ner till 240 meters djup för att få maximal utvinning. Nästa åtgärd var att isolera innantaket med 30 centimeter. Vi genomförde även kemikaliefri vattenbehandling som bidrar till lägre energianvändning och skyddar rörsystemet.

Vilka resultat har ni uppnått?

– Före insatserna 2004 var den totala energiåtgången 2 800 Mwh justerat för ett år med genomsnittlig medeltemperatur. År 2009 var den 2 050 MWh 2010 tar vi del av effekten av takisoleringen, och uppskattar att den justerade årsförbrukningen landar på 1 800 MWh. Avkastningen på investeringarna är cirka 9 procent, vilket motsvarar mer än 600 000 kronor i ren vinst per år.

Vilka lärdomar har ni dragit?

– Förutom att vägledas av lönsamhetsprincipen är det grundläggande att dela upp insatserna så att den första entreprenaden inte påverkar den nästföljande. Det ger tydliga ansvarsområden och förhindrar efterföljande entreprenader att bli ”inlåsta” i föråldrade tekniska system. Att informera de boende under hela processen är också viktigt.

Namn: Göran Kampe
Företag: Bostadsrättsföreningen Rosengården
E-post: goran[SPAM]@kampe.se
Tel: 08-511 778 74