Orrholmen

Nya Orrholmen. Foto: KBAB.

Tätt klimatskal gav stora vinster

Orrholmen är ett miljonprogramsområde i Karlstad. Genom att i samband med renovering ta bort onödiga fläktar och skapa ett tätt klimatskal har man lyckats spara mycket energi. Det här var nödvändigt underhåll och de energibesparande åtgärderna kostade därför inget extra.

Anders Björbole på KBAB var med i omvandlingen av Orrholmens bostadsområde.

Vad var bakgrunden till att ni vidtog de här åtgärderna för energibesparing?

– Renoveringsbehoven var stora i området som består av tio sjuvåningshus. Fasaderna var så dåliga att några lägenheter evakuerats eftersom det regnade in. Eftersom vi sedan mitten på 90-talet haft en energijaktsorganisation på KBAB så var det också naturligt att titta på möjligheter att sänka energiförbrukningen när vi skulle renovera, säger Anders
Björbole, Energijägare på Karlstads Bostads AB

Vilka åtgärder vidtog ni?

– Vi plockade redan tidigare bort sånt som var onödigt. Genom att plocka bort onödiga energislukare så som fläktar etc. sänkte vi energiförbrukningen från 250 kWh/m2 BOA till 150 kWh/m2 BOA. Det viktigaste vi gjorde nu var att skapa ett tätt klimatskal. Vi
installerade energieffektiva fönster och spikade på en 70 milimeter tjock cellplast på fasaden. Sedan justerade vi också ventilationen och tilläggsisolerade vindsbjälklagen.

Vilka resultat har ni uppnått?

– Det blev bättre än väntat. Det sista huset blev klart våren 2009 och nu är vi nere i en förbrukning på 105 kWh/m2 BOA. Förutom energieffektivare hus så har de boende också fått ett mycket stabilare inneklimat. Draget har också försvunnit. De här husen ligger rätt öppet nära Vänern så de är utsatta på så vis.

Hur mycket dyrare blev renoveringen för att ni energieffektiviserade?

– Inte alls. Det här var nödvändiga åtgärder. Sedan är det dyrt att renovera, men som sagt nödvändigt om man är en långsiktig ägare som vi.

Vilka lärdomar har ni dragit?

– Att man kan komma väldigt långt genom att bara åtgärda fasader och fönster. Att vi med de här åtgärderna lyckades sänka förbrukningen från 150 kWh/m2 BOA till 105 i hus byggda på 60-talet visar också att Boverkets krav på 130 kWh/m2 Atemp är för lågt ställda. 117 kWh/m2 är vad hela KBAB;s bostadsbestånd har i specifik energianvändning i Atemp.

Namn: Anders Björbole
Företag: Karlstads Bostads AB
E-post: anders.bjorbole@kbab.se
Tel: 054-14 28 00