Konstnärsgillet

Kvarteret Konstnärsgillet i Bredäng i Stockholm. Foto: Nils Frendel.

Förnya och bevara

Kvarteret Konstnärsgillet i Bredäng är byggt 1964 och klassat som tidstypiskt av Stockholms Stadsmuseum. Den stora utmaningen för Svenska Bostäder vid renoveringen är att lösa de konflikter som uppstår när viljan att spara energi krockar med viljan att bevara.

Varför valde ni att energieffektivisera samtidigt som ni renoverar?

– När vi ska renovera våra hus undersöker vi alltid möjligheterna till att energieffektivisera, säger Erik Andersson, projektledare för renoveringarna av Konstnärsgillet på Svenska Bostäder.

Vilka åtgärder har ni valt att göra?

– Vi bestämde att vi skulle tilläggsisolera med tio centimeter på båda gavlarna och ena långsidan. På den långsida som har många balkonger insåg vi att det bara får plats med fem centimeter. Vi fick först avslag av Stockholms Stadsmuseum när det gäller isolering på långsidan. Efter att vi lämnat in nya bygglov fick vi till slut igenom det, men fick då gå med på att installera träfönster. De är lika bra ur ett energiperspektiv, men dyrare och kräver mer underhåll. Vi installerar också FTXventilation. Där använder vi befintliga frånluftskanaler, men tilluften har vi dragit via sopnedkasten in i lägenheterna. I samband med att undercentralen byts ut kommer vi också att justera hela värmesystemet.

Vilka resultat räknar ni med att uppnå?

– Den beräkning som är gjord visar att våra åtgärder ska minska energiförbrukningen från 128 kWh/m2 A-temp till 64 kWh/m2 A-temp.

Vilka lärdomar drar ni av det här?

– Den största utmaningen är dialogen med Stockholms Stadsmuseum. När kraven på energieffektivisering ökar, har vi känt att det i vissa projekt är lättare att få gehör för energisparande åtgärder.

Företag: Svenska Bostäder
E-post: info@svenskabostader.se
Tel: 08-508 370 00