Brogården

De gamla miljonprogramshusen under förvandling. Foto: Allingsåshem.

Miljonprogrammets första passivhus

Bostadsområdet Brogården i Alingsås består av 300 lägenheter byggda på 70-talet. När området nu renoveras förvandlas husen till passivhus. Förutom bättre inomhusklimat så har renoveringen inneburit att energiförbrukning för uppvärmning har sjunkit med 80 procent.

Ing-Marie Odegren, vd för Alingsåshem, har lett förvandlingen av de gamla miljonprogramshusen.

Vad var bakgrunden till att ni vidtog de här åtgärderna?

– För det första fanns det ett underhållsbehov. Fasader behövdes göras vid, stammar bytas etc. Sedan arbetar vi efter en förnyelseplan. Målet är att åtgärda brister men behålla husens själ och kvalitéer. Hög energiförbrukning och dåligt inomhusklimat var två brister som behövde åtgärdas, säger Ing-Marie Odegren, vd för Alingsåshem.

Vilka åtgärder vidtog ni?

– Vi byggde ett nytt klimatskal. Rev ytterväggar, bytte fönster och isolerade med 40 centimeter tjock isolering av mineralull. Bottenplattan har också isolerats och för att undvika köldbryggor har de indragna balkongerna flyttats ut utanför fasaden. Vi tog också bort alla radiatorer. Genom att bygga ett tätt klimatskal och använda värmeväxlare för ventilationsluften, kan värmen i rumsluften utnyttjas för att värma den kalla inkommande luften från ventilationen.

Vilka resultat har ni uppnått?

– Hela området ska vara klart 2013. Det första huset har varit klart i ett år. Där kan vi se att vi har en 80 procent lägre energiförbrukning för uppvärmning än tidigare. Det innebär en besparing på 7000 kronor om året för en trea på 70 m2. De tekniska beräkningar vi gjort pekade på att vi skulle få en förbrukning på 27 kWh/m2 BOA, men resultatet blev 24. På kort sikt har renoveringen blivit dyrare än om de valt en traditionell renovering. På sikt kommer det att vara lönsamt menar hon.

Hur har de boende påverkats?

– De har fått ett bättre inomhusklimat, tystare ljudklimat, draget är borta. De har dock fått en högre hyra. Vi har också lyckats halvera varmvattenförbrukningen genom att få de boende att ändra sina vanor.

Namn: Ing-Marie Odegren, vd
Företag: Alingsåshem
E-post: ing-marie.odegren@alingsashem.se
Tel: 0322 – 61 77 00